Contactan's

E-mail: festivalguitarragirona@gmail.com 

Direcció i producció: Josep Manzano 

Xarxes socials:

Twitter (@guitarfest_gi) 

Facebook (/FestivalGuitarraGirona) 

Youtube (/GuitarraFestival) 

Instagram (@festivalguitarragirona)

Issuu (/festivalguitarragirona)